Hrana za mačke

Na našem online pet shop-u, hrana za mačke podeljena je u dve kategorije:

  1. Suva hrana za mačke: U ovu kategoriju spadaju granule, tj. dehidrirana hrana za mačke.
  2. Vlažna hrana za mačke: U ovoj kategoriji se nalazi konzervirana hrana za mačke, prelivi za mačke, paštete za mačke kao i svi drugi vlažni mesni obroci za mačke.
  • Ako imate izbirljivu mačku koja odbija da jede suvu hranu, pokušajte da granule pospete nekom od vlažnih hrana za mačke (konzervica, paštetica, sosić)Kontaktirajte nas